Warsztaty Integracyjne

Adaptacja pojedynczych osób w nowym środowisku odbywa się mniej lub bardziej bezproblemowo. Nie zawsze znamy swoje mocne strony przydatne w pracy zespołowej. Bywa również tak, że przydzielane nam „na siłę” zadania zupełnie nie korelują z naszymi kompetencjami miękkimi, co może rodzić konflikty w grupie oraz fale negatywnych emocji.

W jaki sposób zatem zdiagnozować poziom zintegrowania grupy ludzi? Jakie podjąć środki, by grupa motywowała się wzajemnie i współpracowała efektywniej? Jak rozdzielić role w grupie, by dominujące kompetencje pojedynczych jednostek odpowiadały zajmowanym przez nich stanowiskom a w grupie wzajemnie się uzupełniały się?

Jeżeli zależy Ci na integracji zespołu z prawdziwego zdarzenia zabierz koniecznie swój zespół na warsztaty integracyjne MTE. Tworzymy dobry klimat dla szlifowania umiejętności komunikacyjnych niezbędnych w pracy grupowej. Różnorodność metod integracyjnych od ekstremalnych konkurencji przestrzennych, zabaw sprawnościowych i strategicznych po różnorodne formy aktywności artystycznej i kulturowej dają szerokie spectrum diagnostyczne całej grupy oraz jej członków.

Uczestnicy warsztatów zmierzając się z zaproponowanymi zadaniami rozwijają umiejętności improwizacji i wchodzenia w różne role – role, które wymagają od nich twórczego myślenia, wyobraźni, planowania, przewidywania oraz integracji z grupą pozostałych uczestników zabawy. Jest to dla nich swoisty test osobowości – poznają siebie, swoją wartość, możliwości i motywację do współpracy.

Zgrany zespół to podstawa sukcesu

Korzyści z imprezy

  • Integracja Zespołu 90% 90%
  • Niesamowite Przeżycia 80% 80%
  • Wyjątkowe Miejsca 50% 50%
  • Nowe Umiejętności 70% 70%

Weź na warsztat integrację swojego zespołu! Nie wiesz jak to zrobić? Zgłoś się do MTE! Mamy pomysł na Twój zespół! Opracujemy indywidualny scenariusz zadań, który otwiera głowy na kreatywne i twórcze myślenie, nowe role i wyzwania.

Gwarantujemy nieodwracalne efekty integracji Twojego zespołu.

Agnieszka Liana

Agnieszka Liana

Event Manager

e-mail: aliana@mte.pl
tel : +48 606 109 398

Chcesz otrzymać ofertę? Napisz do nas!

↓ Zaznacz zgodę

↓ Zaznacz zgodę

12 + 15 =