Ja niżej podpisany dobrowolnie przyrzekam pod słowem honoru, że póki zdrów będę na każde wezwanie Naczelnika lub jego zastępcy bez względu na porę roku, dnia i stan pogody -stawię się w oznaczonym miejscu i godzinie i udam się w góry celem niesienia pomocy ludziom jej potrzebującym…”

Projekt Ratowniczy Duch jest integracyjno – sprawnościową grą terenową opartą na prawdziwych, codziennych zajęciach ratowników górskich. W trakcie jej trwanie wzrasta poziom adrenaliny, integracja w działaniu i zaangażowanie całych zespołów – bo sukces tkwi w działaniu całej grupy a nie tylko jednostki. Proponowany scenariusz otrzymał Nagrodę TOP TEN dla najlepiej integrujących produktów w Polsce. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwają Ratownicy Górscy.

Góry weryfikują, uczą pokory i budują. Pamiętaj człowieku wchodząc na ich teren…są piękne, ale groźne, bez przyjaciół nie zajdziesz daleko…